logoclubinfo 

Joggingclub Zwalm

ProxyDelhaize blueglobesports

Reglement “Joggingclub Zwalm Twaalfdorpenloop”

Deelname

De “Joggingclub Zwalm Twaalfdorpenloop” gaat van start op maandag 7 september 2020 en eindigt op zondag 29 november 2020. Het parcours vind je telkens terug op het tabblad “Parcours”. Deelname is volledig gratis. Inschrijven kan via deze link.

Wie dat wenst, kan op zondagvoormiddag om 9.30 uur starten met de leden van Joggingclub Zwalm.

Afstanden

Wekelijks voorzien we 3 afstanden:

 Korte afstand: van 3,5 km tot 5,2 km

 Middellange afstand: van 7,5 km tot 10 km

 Lange afstand: van 12,7 km tot 14,9 km

Elke week wordt in een andere Zwalmse deelgemeente gelopen. Zo kun je de pittoreske Zwalmstreek op een sportieve manier ontdekken. Elk parcours loopt via wandelknooppunten.

Je kunt aan één, twee of drie van deze afstanden deelnemen.

Tijdsregistratie en weekklassement

Na elke week wordt er een weekklassement opgemaakt. Er zijn 2 categorieën: vrouwen en mannen. Er worden geen aparte leeftijdscategorieën gemaakt. Stuur een e-mail voor zondagavond 23.59 uur naar jcztdl@gmail.com met daarin je naam, gelopen afstand, gelopen tijd en een link of screenshot waarop we je gelopen parcours kunnen nagaan (bijv. via Strava, Garmin, Polar, Suunto,...). Zeker bij de lopers in de top van het klassement willen we nagaan of het volledige parcours is afgelegd. Ben je een puur recreatieve loper voor wie het klassement niet echt een rol speelt, volstaat ook een foto van je loopuurwerk als bewijs.

Je loopt de afstand ononderbroken. Het is dus niet de bedoeling om bijv. na een zware helling enkele minuten uit te rusten om de hartslag te laten zakken en dan opnieuw te starten. We gebruiken in de uitslag de verstreken tijd en niet de gelopen tijd. Voor het doorgeven van een Strava-account zet je je activiteit op “wedstrijd”.

Doorgaans is de geregistreerde afstand van een sportuurwerk iets korter dan de afstand die via https://www.wandelknooppunt.be/nl wordt weergegeven. We houden er dus rekening mee dat je geregistreerde afstand iets korter kan zijn dan de officiële afstand.

Het kan voorvallen dat je al eens een pijltje van een wandelknooppuntenbordje mist... Doorgaans heb je dat reeds door aan de volgende splitsing of kruispunt. Keer dan terug en vervolg het juiste parcours. Je afstand zal dan meer zijn dan de officiële afstand. Er wordt daarvoor echter geen tijd in mindering gebracht.

Heb je door een pijltje van een wandelknooppuntenbordje te missen een kortere afstand gelopen, wordt per 100 m die te weinig is gelopen een straftijd van 1 minuut aangerekend. Dus ook in dit geval ben je beter om terug te keren en het correcte parcours te vervolgen.

Het weekklassement verschijnt in de daaropvolgende week op http://jczwalm.be/ bij “Joggingclub Zwalm Twaalfdorpenloop” - “Weekklassement”.

Algemeen klassement

Voor het algemeen klassement kun je elke week punten verdienen. Per week zijn per afstand maximum 75 punten te verdienen:

 75 punten voor de winnaar

 74 punten voor de tweede

 73 punten voor de derde

 Enzovoort tot 1 punt voor de 75ste en alle volgende in de uitslag.

Indien dezelfde loper alle 12 de weekklassementen zou winnen van een bepaalde afstand, kan die dus maximum 900 punten verzamelen.

Voor de puntentelling wordt geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen. Indien de eerste vrouw in het weekklassement bijv. eindigt op de 8ste plaats, krijgt zij daarvoor 68 punten.

Het algemeen klassement wordt wekelijks aangepast en is te raadplegen via http://jczwalm.be/ bij “Joggingclub Zwalm Twaalfdorpenloop” - “Algemeen klassement”

Verplichte regels

 Het bestuur van Joggingclub Zwalm is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures en/of ongevallen. Iedereen die zich inschrijft, verklaart daarmee op eigen verantwoordelijkheid te lopen.

 Je start en komt aan op de plaats die is aangegeven op het weekparcours van de korte, middellange of lange afstand. Je kiest dus niet zelf de startplaats op het parcours.

 Je loopt elk parcours in wijzerzin, zoals aangegeven op het weekparcours. Zo is de

moeilijkheidsgraad voor elke loper gelijk.

 Je moet lopen op klaarlichte dag, omwille van volgende redenen

o De zichtbaarheid van de wandelknooppuntenbordjes

o Het goed kunnen inschatten van de vele onverharde stukken in het parcours

 We lopen via wandelknooppunten, dus wandelaars en mountainbikers zijn ook thuis op deze trajecten. We behandelen hen dan ook met respect als we hen dwarsen of willen inhalen.

 Er wordt geen afval weggegooid in de natuur (= sluikstorten)!

 Je respecteert te allen tijde de wegcode voor voetgangers, die je via deze link kunt nalezen:

https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/215-art42

 Je respecteert te allen tijde de op dat moment geldende COVID-19-regels van de federale overheid, die je via deze link kunt nalezen: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 Je respecteert te allen tijde de op dat moment geldende COVID 19-regels van de gemeente waar je loopt. Meestal is dit Zwalm, af en toe is dit ook een andere gemeente. Voor de gemeente Zwalm kun je de regels via deze link nalezen: https://zwalm.be/.

 Er is geen verhaal mogelijk tegen een beslissing van het bestuur van Joggingclub Zwalm i.v.m. het week- en algemeen klassement.

 We rekenen op een zeer grote dosis fair play bij alle lopers, zoals dat gebruikelijk is onder lopers!

Enkel voor leden van Joggingclub Zwalm

 Tot nu toe is nog geen enkele wedstrijd van ons regelmatigheidscriterium doorgegaan in 2020. In het beste geval kunnen er nog 5 geselecteerde wedstrijden doorgaan. Daarom zullen alle wedstrijden van de “Joggingclub Zwalm Twaalfdorpenloop” ook opgenomen worden in het regelmatigheidscriterium.

 Er zijn 2 voorwaarden om punten te verdienen met de “Joggingclub Zwalm Twaalfdorpenloop”:

o Ingeschreven zijn via het inschrijvingsformulier

o Deelnemen in clubuitrusting (geelgroene wedstrijdkledij, grijze trainingskledij, gele of

roze regenjas of andere kledij specifiek van Joggingclub Zwalm

 Tijdens de duur van de “Joggingclub Zwalm Twaalfdorpenloop” vervalt de training op zondag om 9.30 uur. We lopen dan met geïnteresseerden in clubverband het parcours van de week (uiteraard elk op eigen tempo).

Ons lokaal

sporthalfooter

Contact

contactfooter

Facebook

footerfacebook

Webmaster

webmasterfooter